پیشنهاد لحظه ای
غذای خشک رفلکس مولتی کالر
۵۸۰,۰۰۰ تومان۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای گربه رویال کنین گاسترو گربه_ 2 کیلوگرم
5%-0%
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
غذای خشک گربه رنال رویال کنین
4%-3%
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای گربه هیر اند اسکین رویال کنین
4%-2%
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/01
غذای خشک گربه بالغ عقیم شده رویال کنین
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
4%
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
2025
غذای خشک گربه بالغ پرشین رویال کنین
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای گربه گاسترواینتستینال مدل فایبر ریسپانس رویال کنین
3%
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک بچه گربه رویال کنین _ Royallcanin
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای خشک گربه هربال رویال کنین
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای خشک بچه گربه (کیتن) رفلکس پلاس مرغ _ 1.5Kg
۴۶۸,۰۰۰ تومان۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
رنال اسپشیال رویال کنین
6%
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/10
غذای خشک گربه جوسرا سنسی کت
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک گربه رفلکس پلاس مادر اند بیبی
۴۴۵,۰۰۰ تومان۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای خشک گربه فیت رویال کنین
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/03
جوسرا-کتلوکس-
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای گربه جوسرا کولینس
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای گربه جوسرا مارینس
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای گربه کم فعالیت لجر جوسرا
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک گربه رویال کنین ایندور
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۳۱۲,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
غذای خشک گربه دایجستیو رویال کنین
4%-2%
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک گربه مدل هپاتیک
4%-1%
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/10
غذای گربه رنال سلکت رویال کنین _ 2KG
3%-6%
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/09
غذای خشک گربه بالغ رفلکس پلاس مرغ
۴۶۵,۰۰۰ تومان۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای خشک گربه رفلکس پلاس عقیم شده باطعم مرغ
۴۶۵,۰۰۰ تومان۳,۴۹۶,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
خرید غذای نیچرکت جوسرا
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک گربه جوسرا دیلی کت
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک بچه گربه رفلکس با طعم مرغ و برنج
3%-0%
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک گربه رفلکس پلاس عقیم شده (استرلایز) با طعم ماهی سالمون
۴۴۵,۰۰۰ تومان۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای گربه رویال کنین یورینری کر
6%-0%
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای خشک گربه جوسرا کاریسمو سنیور
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک گربه جوسرا با طعم گوشت گوساله
۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای گربه بریتیش رویال کنین
2%
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
غذای خشک گربه رفلکس پلاس مدل گورمت
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
کنسرو گورمت گلد طعم ماهی
۶۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای-خشک-گربه-سنسیبل
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/08
غذای خشک گربه سیور اگزیجنت رویال کنین
4%-0%
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۷,۳۹۲,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/03
خرید غذای گربه اردک جوسرا
3%-0%
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
2025/04
غذای خشک گربه بالغ رویال کنین اورال
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/06
کنسرو گربه گورمت گلد پته طعم گوشت گاو
۶۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک گربه رفلکس پلاس یوریناری
۴۴۵,۰۰۰ تومان۳,۵۹۶,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/03
رویال کنین مارد اند بی بی
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
غذای خشک گربه Aroma Exigent رویال کنین
8%
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/08
غذای خشک گربه satiety feline رویال کنین
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
کنسرو گربه گورمت گلد پته باطعم بوقلمون
۶۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
کنسرو گربه گورمت طعم مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک گربه رویال کنین هایپوآلرژنیک
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/10
5%
۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای گربه دنتال کر رویال کنین
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/09
۸۵,۰۰۰ تومان۹۲۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/10
غذای گربه پرشین کیتن
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۷,۳۰۲,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/06
غذای گربه مولتی کالر رفلکس
7%
۲۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
10%-0%
۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/05
۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
2024/12
سوپ گربه گاسترواینتستینال رویال کنین
۹۵,۰۰۰ تومان۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/03
۶۵,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/05
۸۰,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان
2024/12
سوپ گربه هیرانداسکین رویال کنین
۸۰,۰۰۰ تومان۸۲۰,۰۰۰ تومان
2024/12

غذای گربه

نگهداری از یک گربه مسئولیت‌هایی را روی دوش شما می گذارد. اولین و مهمترین آن ها خرید غذای گربه است؛ شما غذای گربه را پیش از آوردن گربه به خانه یا در همان روز به سرپرستی گرفتنش خریداری می‌کنید چون گربه زیبای شما حتما گرسنه می شود و شروع به میومیو و صدا زدن شما و ابراز نارضایتی می کند! غذای گربه باید متناسب با سن و شرایط جسمی گربه انتخاب شود. گربه هایی که کمتر از ۱۲ ماه سن دارند بچه گربه محسوب می‌شوند و باید غذای بچه گربه بخورند؛ غذایی که به علت سرعت رشد حیوان درصد پروتئین بالایی را در خود جای داده باشد، کالری مورد نیاز گربه را برای فعالیت و بازی در طول روز به او برساند، ویتامین های ضروری را ارائه دهد و هضم آن راحت باشد. غذای گربه بالغ برای گربه های ۱۲ ماه به بالا (حدود یک سالگی تا ۷ سالگی مناسب است). در این نوع غذا به دلیل کاهش فعالیت و بازی گربه و همچنین به دلیل عقیم سازی که میتواند به اضافه وزن گربه ها کمک کند؛ میزان چربی و پروتئین کاهش پیدا کرده تا گربه شما درگیر اضافه وزن، چاقی و مشکلات ناشی از آن از جمله دیابت و بیماری‌های قلبی نشود. غذاهای تجاری گربه در دو نوع کلی غذای خشک گربه و غذای مرطوب گربه (سوپ، کنسرو و پوچ) در پت شاپ ها به فروش می رسد.

غذای خشک گربه

غذای خشک گربه کروکت های بیسکویتی کوچکی هستند که با انواع ویتامین ها از جمله ویتامین A C ،E ،D3 ،B2 ،B6 ،B12 و املاح معدنی همچون آهن، منیزیم، روی، مس، کلسیم و ید غنی شده اند که این ویتامین ها به رشد استخوان ها و ماهیچه ها، درخشندگی پوست و مو، حفظ دندان ها و ناخن ها و متابولیسم منظم گربه کمک بسیاری میکنند. در برندهای با کیفیت غذای گربه پروتئین به کار رفته از نوع تجزیه شده (LIP) می باشد که به هضم راحت و جذب مواد مفید موجود در غذا به بدن گربه کمک می‌کند. خرید غذای گربه برای برخی افراد می‌تواند چالش برانگیز باشد؛ زیرا گربه آن ها ممکن است دچار آلرژی یا چاقی، ریزش مو، هربال (ایجاد گلوله مویی در معده)، مشکلات کلیوی و ادراری، مشکلات دهان و دندان و… باشد. خوشبختانه متخصصان توانسته اند غذاهای خشکی تولید کنند که برای گربه های دارای چنین شرایط خاصی مفید است به عنوان مثال غذای خشک گربه آنتی هربال هپی کت برای گربه هایی که دچار گلوله مویی در معده هستند مفید است و با داشتن امگا۳ و امگا۶ زیبایی پوست و موی گربه را دو چندان می کند. اگر گربه شما دچار مشکلات دندانی شده باشد برای مبارزه با پلاک ها و تارهای دندانی غذای خشک گربه دنتال رویال کنین بهترین و باکیفیت ترین انتخاب است. برای گربه های درگیر با مشکلات کلیوی غذای خشک گربه رنال برند رویال کنین و غذای خشک گربه کولینس برند جوسرا از بهترین گزینه های موجود در بازار می باشد که شما عزیزان میتوانید برای گربه نازنین تان تهیه کنید.

حتی اگر گربه شما هیچ مشکل جسمی نداشته باشد، گاهی گربه ها به دلایل مختلفی تصمیم به لج بازی با شما میگیرند و غذایشان را نمیخورند! برای این مواقع غذاهای خشک خوش بو و خوش طعمی ساخته شده اند که بر سخت گیری گربه ها پیروز میشوند و گربه را تشویق به غذاخوردن میکنند. اما غذای خشک گربه یک نقطه ضعف دارد؛ آن هم رطوبت پایینش است. مصرف غذای خشک گربه به تنهایی ممکن است گربه را دچار یبوست کند و دردسرهای زیادی را برای شما وگربه تان به وجود آورد! متخصصان تغذیه دام توصیه می کنند ترکیبی از غذای تر گربه و غذای خشک مصرف شود تا علاوه بر رسیدن تمام ویتامین ها به گربه آب کافی بدنش تأمین گردد.

غذای مرطوب گربه

غذای مرطوب گربه شامل پوچ، سوپ و کنسرو های گربه می باشد که حداقل ۵۰ و حداکثر ۸۰ درصد رطوبت را در فرمول خود جای داده است. در خرید غذای گربه از نوع تر (مرطوب) به این نکته توجه کنید که در این غذاها باید گوشت سالم و تازه بیشترین درصد مواد تشکیل دهنده آن را شامل شود؛ از مواد نگهدارنده و رنگ های مصنوعی استفاده نشود؛ شکر و قند اضافه حتی الامکان کاهش یافته یا حذف شود و گلوتن و مواد اصلاح شده ژنتیکی (تراریخته) نداشته باشد. غذاهای مرطوب گربه را می توانید با توجه به سلیقه گربه تان در طعم های مرغ، گوشت گاو، گوساله، خرگوش، انواع ماهی ها، اردک و یا ترکیب گوشت ها و سبزیجات مفید یافت کرده و خریداری کنید. کنسرو های گربه معمولاً در قوطی و سوپ ها و پوچ ها در ظرف ها یا کیسه های وکیوم شده یافت میشوند. سوپ گربه لئوناردو، سوپ گربه ویسکاس، سوپ های گربه دین بستس و سوپ گربه فریسکیز جزء سوپ های باکیفیت خارجی به حساب می آیند که برای بچه گربه ها و گربه های بالغ به صورت جداگانه فرمول بندی و تولید میشوند. کنسرو های گربه شایر و نوتری پت از کنسرو های با کیفیت و پرطرفدار ایرانی هستند که علاوه بر مواد اولیه سالم و مقوی به تقویت بدن گربه ها کمک کرده و قیمت مناسبی دارند. در بین برند های خارجی برند شسیر، رویال کنین، دکتر هیلز و فریسکیز کنسرو های سالم و مفیدی را ارائه کرده اند. در این مورد هم نیاز نیست نگران گربه های بیمار خود باشید چون غذاهای تر مخصوص گربه های دارای مشکلات خاص در بازار موجود هستند. غذاهای مرطوب گربه با داشتن کربوهیدرات پایین تر از نوع خشک از چاقی گربه جلوگیری می کند و طعم و بوی خوش آن گربه شما را به وجد خواهد آورد. غذای گربه در هر دو نوع آن به صورت ترکیبی می تواند بهترین تغذیه برای دوست کوچولوی شما باشد. با خرید غذای گربه با کیفیت سلامتی و شادی و طول عمر گربه ملوستان را تضمین کنید. برای اینکه سلامت گربه شما حفظ شود بهتر است از زمانی که گربه ای را به سرپرسی می‌گیرید، به تغذیه آنها نیز توجه ویژه ای داشته باشید. برای این کار خرید غذای گربه جوسرا، خرید غذای گربه رویال کنین و سایر برندهای معروف خارجی توصیه می‌شود.

قیمت غذای گربه

احتیاط شرط عقل است! وقتی اقدام به خرید غذای گربه میکنیم، حتما باید توجه داشته باشیم که پت شاپ مورد نظر ما نسبت به بقیه جاها قیمت منصفانه تر در کنار کیفیت خوب داشته باشد. از لحاظ اورجینال بودن محصولات تام و جری تضمین شده است و به دلیل فروش اینترنتی و کم تر بودن هزینه نسبت به فروش حضوری نیز سود معقولی دارد. در کنار تمامی چیز هایی که گفته شد برتری های دیگری از جمله: امکان تعویض و مرجوعی کالا ها وجود داره پس اگر مشکلی ناخواسته بوجود بیاید، به راحتی میتوانید با پیشتیبانی 24 ساعته تماس بگیرید.

خرید غذای گربه

در خرید غذای گربه هم یک پت شاپ باید ویژگی های خاصی را داشته باشد تا بتوانیم با اطمینان بالا از آن خرید غذای گربه را انجام دهیم. برای مثال پیشتیبانی صفحه های تام و جری همیشه آماده است تا بارکد محصولات را برای شما ارسال کند تا از اصلی بودن خرید غذای گربه تان اطمینان حاصل کنید. به علاوه تنوع بی نظیری در این زمینه با رنج قیمتی بالا دارد که باعث شده مامان و بابا های عزیز پت ها بتوانند با هر بودجه ای خرید کنند. همچنین موجود بودن مجوز های لازم همچون اینماد بسیار اهمیت دارد که باعث اطمینان به درگاه های پرداختی میشود.

نکات مهم در خرید غذای گربه

با توجه به اینکه گربه‌ها در دوره‌‎های مختلف سنی، شرایط خاص مانند بیماری، بارداری، شیردهی و همچنین نژادهای متنوع گربه‌ها نیازهای غذایی متفاوتی دارند؛ لازم است که شما به عنوان صاحبان پت‌ها با آگاهی کامل از شرایط جسمانی گربه‌ها و نیاز به انواع مواد مغذی شامل پروتئین، کربوهیدرات، فیبر و ویتامین‌ها بتوانید غذای متناسب با فیزیولوژی بدن حیوان خانگی خود را انتخاب کنید. نکات مهمی که شما در خرید غذای گربه باید به آن توجه داشته‌باشید عبارت‌اند از:

  • سن گربه
  • جثه گربه (قد، وزن، اندازه دهان و دندان)
  • نژاد گربه ( اسکاتیش فولد، پرشین، بریتیش، آمریکن، رگدال، سیامی، بنگال، بیرمن )
  • بیماری گربه ( ریزش مو، عقیم شدن، مشکلات کلیوی، گوارشی و… )
  • بارداری و شیردهی
  • ذائقه گربه

بهترین عرضه‌کننده غذای گربه در ایران

پت شاپ‌های بسیاری در کشور، در زمینه فروش غذای حیوانات خانگی فعالیت دارند، اما بسیاری از آن‌ها معتبر نبوده و مجوز لازم برای فروش غذای پت را ندارند. اگر شما تمایل به خرید غذای گربه از نمایندگی و بهترین عرضه‌کننده آن در ایران را دارید؛ پت شاپ آنلاین تام و جری با ارائه محصولات اورجینال از برترین برندهای خارجی، توانسته‌است نقش موثری در راستای تامین نیازهای تغذیه‌ای حیوانات خانگی ایفا نماید. همچنین شما جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص غذای مناسب گربه‌ می‌توانید با همکاران ما در ارتباط باشید.

سفارش اینترنتی غذای گربه اورجینال

توصیه می‌شود غذای گربه‌ خانگی خود را از برندهای مطرح خارجی و اورجینال که متناسب با نیاز بدن و شرایط فیزیولوژی آن‌ها باشد، تهیه نمایید. همچنین لازم به ذکر است که به هنگام سفارش محصول به اورجینال بودن، تاریخ انقضا و بسته‌بندی مناسب آن توجه داشته‌باشید. پت شاپ آنلاین تام و جری با سابقه چندین ساله در زمینه عرضه و فروش غذای گربه اورجینال در ایران توانسته سهم بزرگی از بازار را در اختیار داشته‌باشد. شما می‌توانید با اطمینان از قیمت و اصالت محصولات عرضه شده در پت شاپ آنلاین تام و جری و همچنین تاریخ انقضا طولانی مدت جهت مصرف پت‌ها، محصول مورد نظرتان را ثبت سفارش کرده و در اسرع وقت همراه با ارائه فاکتور معتبر در منزل و یا محل کار خود تحویل بگیرید.

💲 قیمت غذای گربهشروع از 46,000 تومان
⏳ تاریخ انقضابیشتر از 1 سال
💎 ضمانتاصل بودن محصول
🎯 وزن محصولاز 1 تا 18 کیلوگرم

شما با توجه به بودجه مورد نظرخود میتوانید از بهترین برند های خارجی و باکیفیت موجود در بازار بهره ببرید.به ترتیب غذای گربه خشک کم قیمت به گران بدین صورت است: غذای گربه رفلکس، غذای گربه رفلکس پلاس، غذای گربه مونلو، غذای گربه هپی کت، غذای گربه جوسرا، غذای گربه پروپلن، غذای گربه رویال کنین، غذای گربه دکترهیلز

و درغذای گربه مرطوب به ترتیب: برند شایر، برند فریسکیز، برند وینستون، برند ویسکاس، برند گورمت گلد، برند رویال کنین و برند شیسر و…

بهترین شیوه تغدیه ترکیبی از غذای خشک، غذای خانگی و سوپ یا پوچ  گربه است.

بهتر است بچه گربه ها تا 40 روزگی از شیرمادر و شیر خشک و پس از آن 3 الی 4 وعده غذای مرطوب تا 3 ماهگی و یک وعده غذای خشک و دو وعده غذای مرطوب گربه تا 6الی 7 ماهگی استفاده کنند تا یک سالگی و پس از آن هم میتوانید گربه ها را با دو وعده شامل یک وعده غذای خشک گربه ویک وعده غذای مرطوب تغذیه کنید.

گربه ها تا چهار ماهگی بهتر است از غذاهای مادر اند بیبی و پس از آن تا 12 ماهگی از غذاهای کیتن و از بعد از یک سالگی غذای گربه بزرگسال یا ادالت استفاده کنند اگر گربه خود را عقیم کرده اید بهتر است از غذای گربه عقیم شده برای تغذیه اش استفاده کنید تا گربه شما درگیر اضافه وزن نشود.

بیشتر این نشانه ها و لغات به معنای خواص پیشگیری کننده یا درمانی غذای گربه می باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این عبارات یا نشانه ها کافیست اطلاعات کامل درج شده توسط کارشناسان ما زیر محصول را بخوانید و در صورت داشتن ابهام وسوال بیشتر در قسمت دیدگاه سوال خود را درج کرده یا با پشتیبانان سایت ارتباط بگیرید.

برای تغییر برند غذا یا نوع غذای گربه بهتر است سریع و به یکباره این کار را انجام ندهید و روند جایگزینی غذای گربه خود را طی یک هفته تا 10 روز با کم کردن مقداری از غذای قبلی واضافه کردن مقداری از غذای جدید پیش بگیرید تاجایی که میزان غذای قدیمی در روز آخرتغییرات به 0 درصد و غذای جدید به 100درصد ظرف غذای گربه برسد.