پیشنهاد لحظه ای
غذای گربه رویال کنین گاسترو گربه_ 2 کیلوگرم
5%-0%
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
غذای خشک گربه رنال رویال کنین
4%-3%
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای گربه هیر اند اسکین رویال کنین
4%-2%
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/01
غذای خشک گربه بالغ عقیم شده رویال کنین
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
4%
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
2025
غذای خشک گربه بالغ پرشین رویال کنین
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای گربه گاسترواینتستینال مدل فایبر ریسپانس رویال کنین
3%
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک بچه گربه رویال کنین _ Royallcanin
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای خشک گربه هربال رویال کنین
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
رنال اسپشیال رویال کنین
6%
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/10
غذای خشک گربه فیت رویال کنین
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/03
غذای خشک گربه رویال کنین ایندور
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۳۱۲,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
غذای خشک گربه دایجستیو رویال کنین
4%-2%
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک گربه مدل هپاتیک
4%-1%
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/10
غذای گربه رنال سلکت رویال کنین _ 2KG
3%-6%
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/09
غذای گربه رویال کنین یورینری کر
6%-0%
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای گربه بریتیش رویال کنین
2%
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
غذای-خشک-گربه-سنسیبل
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/08
غذای خشک گربه سیور اگزیجنت رویال کنین
4%-0%
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۷,۳۹۲,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/03
غذای خشک گربه بالغ رویال کنین اورال
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/06
رویال کنین مارد اند بی بی
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
غذای خشک گربه Aroma Exigent رویال کنین
8%
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/08
غذای خشک گربه satiety feline رویال کنین
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
غذای خشک گربه رویال کنین هایپوآلرژنیک
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/10
۸۵,۰۰۰ تومان۹۲۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/10
غذای گربه پرشین کیتن
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۷,۳۰۲,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/06
10%-0%
۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/05
۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
2024/12
سوپ گربه گاسترواینتستینال رویال کنین
۹۵,۰۰۰ تومان۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/03
۸۰,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان
2024/12
سوپ گربه هیرانداسکین رویال کنین
۸۰,۰۰۰ تومان۸۲۰,۰۰۰ تومان
2024/12
۸۰,۰۰۰ تومان۸۲۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/09
۸۸,۰۰۰ تومان۹۲۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
سوپ گربه ایندور استرلایز رویال کنین
۹۵,۰۰۰ تومان۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
10%-0%
۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان
2025/08
۸۵,۰۰۰ تومان۹۲۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
۸۰,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
۹۵,۰۰۰ تومان۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/03
۹۵,۰۰۰ تومان۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024
۹۵,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای خشک بچه گربه بریتیش شورت هیر 
3%
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/09
غذای خشک بچه گربه عقیم شده رویال کنین
6%
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
غذای خشک بچه گربه گاسترو اینتستینال رویال کنین
7%
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
سوپ گربه بد غذا سنسوری فیل رویال کنین _ 85 گرم
۹۶,۰۰۰ تومان۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/05
غذای خشک گربه دیابتیک رویال کنین
۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
۸۵,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/10
سوپ گربه بد غذا سنسوری تیست رویال کنین _ 85 گرم
۹۶,۰۰۰ تومان۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/05
غذای خشک گربه رویال کنین لایت
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
غذای خشک گربه indoor long hair رویال کنین
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/08
سوپ گربه اینستینکتیو بالای 7 سال رویال کنین
۷۸,۰۰۰ تومان۸۰۰,۰۰۰ تومان
انقضا2024/12
2%
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/11
غذای خشک گربه کالم رویال کنین
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/09
غذای خشک گربه Protein exigent رویال کنین
8%
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/06
سوپ گربه ایجینگ رویال کنین _ Ageing 12+ Cat Pouch
۹۵,۰۰۰ تومان۸۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/05
غذای خشک گربه اوت دور رویال کنین _ دو کیلوگرم
۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/07
غذای خشک گربه دنتال رویال کنین
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/05
پوچ گربه دیابتیک رویال کنین
۷۳,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024
غذای خشک گربه ageing رویال کنین
۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/08
غذای خشک گربه گاسترو اینتستینال هربال رویال کنین
۲,۳۶۵,۰۰۰ تومان
انقضا:2023/04

غذای گربه رویال کنین

غدای گربه رویال کنین (Royal cat food) یکی از باسابقه‌ ترین، تخصصی ترین و پرطرفدارترین برندهای غذای گربه در دنیا است. هر کجای دنیا شخصی یک سگ یا گربه داشته باشد بی شک با محصولات با کیفیت و فوق العاده رویال کنین آشناست. کیفیت بالا، هضم آسان و جذب بالای این محصولات و همچنین تنوع بسیار گسترده آن همه وهمه موجب معروف شدن و محبوبیت بسیار بالای این غذا در سرتا سر جهان شده است.

روش تشخیص اصل بودن غذای گربه رویال کنین

با توجه به ممنوع شدن واردات برندهای خارجی در سال‌های اخیر عده‌ای سودجو اقدام به فروش محصولات تقلبی و فیک غذای گربه رویال کنین کرده‌اند؛ این در حالی است که شما با دقت و بررسی ویژگی‌های این محصول می‌توانید به راحتی اصل یا فیک بودن آن را تشخیص دهید، که در ادامه به آن می‌پردازیم:

  • تغییر در ظاهر بسته‌بندی

در صورت مشاهده تغییر شکل یا پارگی در بسته‌بندی محصولات رویال کنین بهتر است از خرید آن صرف نظر کنید. البته لازم به ذکر است که برند رویال کنین در سال 2020 طراحی ظاهری بسته‌بندی محصولات خود را تغییر داد و برخی از مصرف‌کنندگان به اشتباه تصور کردند که محصول تقلبی به آن‌ها فروخته ‌شده‌است. شما می‌توانید برای مشاهده بسته‌بندی‌های جدید محصولات رویال کنین به وب‌سایت تام و جری مراجعه نمایید.

  • تغییر در فونت و سایز نوشتاری محصول

یکی از روش‌های مهم تشخیص اصل یا فیک بودن محصولات رویال کنین توجه به سایز و فونت نوشتاری و همچنین محل قرارگیری آن‌ها بر روی بسته‌بندی می‌باشد.

  • تغییر در مواد تشکیل‌دهنده محصول

با توجه به اینکه برندهای مطرح تولیدکننده غذای گربه به طور مستمر در حال ارتقای کیفیت و به روزرسانی فرمولاسیون ترکیبات مورد استفاده در محصولات خود هستند، از این رو شما می‌توانید با مشاهده هرگونه تغییر در مواد تشکیل دهنده غذای گربه رویال کنین، به دقت موارد ذکر شده را بررسی کنید.

  • استفاده از بارکد و کیو آر کد (QR CODE)

شما می‌توانید برای آگاهی از مشخصات، نام و آدرس وب سایت محصولات رویال کنین، با اسکن کردن بارکد و یا کیو آر کد درج شده در محصول اطلاعات مورد نظرتان را دریافت کنید.

  • داشتن علامت براق در بسته‌بندی

علامت آینه‌ای براق و هولوگرام fresh pack در قسمت بالای بسته‌بندی محصولات برند رویال کنین، برای اطمینان از تازه بودن و کیفیت بسته‌بندی محصول است.

بهترین عرضه‌کننده غذای گربه رویال کنین

در حال حاضر فروشگاه‌ها و پت شاپ‌های متعددی در سراسر کشور غذای گربه رویال کنین را عرضه می‌کنند و این درحالی است که بسیاری از آن‌ها معتبر نبوده و مجوز فروش غذای پت را ندارند. اگر شما به دنبال یک پت شاپ مطمئن و بهترین عرضه‌کننده غذای گربه رویال کنین هستید؛ پت شاپ آنلاین تام و جری با عرضه محصولات اورجینال غذای حیوانات خانگی شرایطی را فراهم کرده تا شما بتوانید به راحتی محصول مورد نظرتان را خریداری کنید.

قیمت غذای گربه رویال کنین اصل

عوامل بسیاری در قیمت غذای گربه رویال کنین موثر است که شامل مواد مورد استفاده در محصول، وزن درج شده در بسته‌بندی، نژاد و سن گربه، نوع غذا براساس بیماری گربه و…. می‌باشند. شما می‌توانید در پت شاپ آنلاین تام و جری با مقایسه قیمت انواع غذای گربه رویال کنین اصل محصول مورد نظرتان را انتخاب کنید.

خرید اینترنتی غذای گربه رویال کنین اورجینال

برای خرید اینترنتی محصولات رویال کنین توصیه می‌شود از پت شاپ‌های آنلاین معتبر محصول مورد نظرتان را تهیه نمایید؛ زیرا در غیر اینصورت و استفاده از غذای تقلبی گربه رویال کنین می‌تواند آسیب جدی به سلامت جسمانی حیوان خانگی شما وارد کند. پت شاپ آنلاین تام و جری با تجربه چندین ساله در زمینه فروش و عرضه انواع غذای گربه اورجینال رویال کنین تلاش کرده‌است تا شما با خیال راحت و اطمینان از کیفیت، قیمت و اصالت کالا محصول مورد نظرتان را به صورت آنلاین ثبت سفارش کرده و به همراه فاکتور معتبر در اسرع وقت درب منزل یا محل کار خود دریافت نمایید.

فواید غذای خشک گربه رویال کنین 

غذاهای Royalcanin مجموعه کامل ویتامین های ضروری برای بدن گربه ها و بچه گربه ها نظیر ویتامین A، ویتامین E، ویتامین C و D3 و ویتامین های گروه B را داراست. همچنین مواد معدنی ضروری و کمیاب را نیز برای سلامت گربه ها تأمین می‌کند. مواد باارزشی چون عنصر آهن، روی، منگنز، مس و… ویتامین A برای سلامت چشم ها، ویتامین D3 برای سلامت پوست، ماهیچه ها و استخوان ها، ویتامین C و E برای بهبود سلامت بدن و قدرت سیستم دفاعی و ویتامین های گروه B برای پوست و مو بسیار مفید هستند.

تنوع بسیار بالای غذای گربه رویال کنین

همانطور که میدانید برند رویال کنین متنوع ترین تولیدات در حوزه غذای گربه و سگ را داراست. به عنوان مثال فقط در حوزه غذای خشک، غذای خشک گربه رویال کنین و غذای سگ رویال کنین را می‌توانید برای نژادهای گوناگون تهیه کنید. رویال کنین با بررسی نژادهای مختلف گربه و با انجام آزمایشات تخصصی در آزمایشگاه ها، اقدام به تولید غذای خشک مخصوص هر نژاد کرده است. به عنوان مثال غذای خشک گربه پرشین رویال کنین در دو مدل برای بچه گربه و گربه بالغ از محصولات پرفروش این برند در پت شاپ های اینترنتی به حساب می آید. علاوه بر آن برای نژادهای گربه ی بنگال، رگدال، آمریکن شورت هیر، سیامی و … اقدام به طراحی غذای خشک ویژه، متناسب با نیاز هایشان کرده است. از تنوع بالای غذای خشک گربه Royalcanin برای نژادها و سنین مختلف که بگذریم به جرأت می توان ادعا داشت رویال کنین بیشترین غذاهای خشک درمانی را به مشتریان خود ارائه کرده است. غذای خشک گربه برای مراقبت از دستگاه ادراری (Urinary)، غذای خشک برای بیماری های کلیوی (Renal)، غذای خشک برای گربه های کم اشتها یا بد اشتها با عطر و طعم دوست‌داشتنی (Savour Exigent)، غذای خشک برای گربه های حساس و مسن (Sensible)، غذای خشک برای سلامت دهان و دندان گربه ها (Oral)، غذای خشک تقویت کننده پوست و مو (Hair and Skin)، غذای خشک آنتی هربال (Hairball Care)،غذای خشک مخصوص گربه های پرشین (Persian) ، غذای خشک مناسب برای گربه های خانگی، گربه های کم تحرک و چاق، گربه های عقیم شده و گربه هایی با رنگ پوست و موی روشن و …  ویژگی های فوق العاده غدای گربه رویال کنین موجب شده این برندِ نامدار فرانسوی، امروزه حرف اول را در حوزه خرید و فروش غذای گربه دنیا بزند.

💲 قیمت غذای گربه رویال کنینشروع قیمت از ۵۲,۵۰۰ تومان
⏳ تاریخ انقضابیشتر از 1 سال
💎 ضمانتکالای اورجینال وارداتی
🎯 نوع محصولانواع غذای خشک، سوپ و کنسرو

برای بچه گربه های زیرچهارماه از کنسرو وغذای خشک مادراند بیبی رویال کنین و بعد چهارماه تا یکسال از غذای کیتن رویال کنین استفاده کنید و اگر دراین فاصله بچه گربه تان را عقیم کردید از غذای بچه گربه عقیم شده رویال کنین بهره ببرید.

بله سال هاست که غذاهای درمانی و مراقبتی رویال کنین جزء پرطرفدار ترین غذاهای گربه در دنیا و ایران به حساب می آیند و نمره رضایت بالایی را کسب کرده اند. بسیاری از این غذاها پس از یک دوره 21 روزه مصرف متناوب اثرات درمانی فوق العاده ای روی گربه ها می گذارند.

اگر بچه گربه تازه به دنیا آمده شما از نعمت شیرمادر تا 40روزگی محروم است می توانید از شیرخشک رویال کنین برای تغذیه بچه گربه استفاده کنید. این شیرخشک یک تغذیه کامل است و با نمونه برداری و تجزیه و تحلیل شیر گربه مادر طراحی و تولید شده و تمامی نیازهای غذایی ضروری بدن بچه گربه شما در سن رشد را پاسخگوست.

کنسرو ریکاوری، کنسرو مادراند بیبی، پوچ گربه پرشین بالغ حالت گوشت پاته (له شده) دارند.

پوچ های گربه رویال کنین سنسوری تست؛ سنسوری اسمل و سنسوری فیل وغذای خشک سیوراگزیجنت رویال کنین