پیشنهاد لحظه ای
پیشنهاد لحظه ای
غذای گربه رویال کنین گاسترو گربه_ 2 کیلوگرم
-4%
قیمت اصلی ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان است.
انقضا 2025/06
غذای خشک گربه رنال رویال کنین
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
غذای خشک گربه بالغ عقیم شده رویال کنین
-3%
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
2025/08
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
غذای گربه رویال کنین گاسترو فیبر ریسپانس _ 2 کیلوگرم
-3%
قیمت اصلی ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
انقضا:2025/05
غذای خشک گربه هربال رویال کنین
۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
غذای سگ گاسترو
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
غذای خشک گربه فیت رویال کنین
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
غذای گربه کم فعالیت لجر جوسرا
-2%
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
غذای خشک سگ رنال رویال کنین
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
غذای خشک گربه دایجستیو رویال کنین
-4%
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
غذای خشک گربه رفلکس پلاس عقیم شده باطعم مرغ
۶۸۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/05
غذای گربه رنال سلکت رویال کنین _ 2KG
-4%
قیمت اصلی ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان است.
انقضا:2025/05
غذای خشک گربه رفلکس پلاس عقیم شده (استرلایز) با طعم ماهی سالمون
-7%
۶۳۰,۰۰۰ تومان۶۸۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
غذای خشک گربه رفلکس پلاس مدل گورمت
-7%
۶۳۰,۰۰۰ تومان۶۸۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/05
غذای خشک گربه جوسرا کاریسمو سنیور
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
قرص مولتی ویتامین سگ بیفار مدل تاپ 10
۶۹۰,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
2025
غذای خشک درمانی سگ یورینری رویال کنین
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا 2025/06
غذای خشک گربه رفلکس پلاس یوریناری
۶۸۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/05
غذای خشک Mini Dermacomfort رویال کنین
-5%
قیمت اصلی ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.
انقضا:2025/02
غذای خشک گربه سیور اگزیجنت رویال کنین
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا 2025/06
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
2025/07
غذای خشک گربه بالغ رویال کنین اورال
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
غذای خشک سگ هپاتیک
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
2025
غذای خشک سگ هایپوآلرجنیک رویال کنین
-4%
قیمت اصلی ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
انقضا:2025/04
غذای خشک گربه satiety feline رویال کنین
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
غذای خشک گربه رویال کنین هایپوآلرژنیک
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/03
۱۶۰,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/09
-11%
قیمت اصلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱۰,۰۰۰ تومان است.
انقضا: 2025/05
غذای گربه نیچرله جوسرا
-5%
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
سوپ گربه هیرانداسکین رویال کنین
۱۷۰,۰۰۰ تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
۴۳۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2026
قرص مولتی ویتامین گربه بیفار مدل تاپ تن
-13%
۶۹۰,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/03
غذای خشک گربه جوسرا رنال _ 2kg
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/09
۱۷۰,۰۰۰ تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
غذای خشک گربه رفلکس پلاس چوسی
۶۸۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/05
غذای گربه جوسرا گاسترو
-6%
قیمت اصلی ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان است.
انقضا:2025/04
۴۷۰,۰۰۰ تومان
انقضا 2025/06
۱۷۰,۰۰۰ تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/03
غذای-گربه-یورینری-جوسرا-1
-4%
قیمت اصلی ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
انقضا:2025/09
۱۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2025/03
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
2025/07
غذا خشک سگ گاسترو اینتستینال با چربی کم رویال کنین
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
انقضا 2025/06
غذای خشک بچه گربه گاسترو اینتستینال رویال کنین
-7%
قیمت اصلی ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۹۶,۰۰۰ تومان است.
انقضا:2025/02
غذای خشک گربه کالم رویال کنین
-3%
قیمت اصلی ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان است.
انقضا:2025/02
غذای خشک مونلو گربه عقیم شده (استرلایز)
-14%
قیمت اصلی ۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۶۰,۰۰۰ تومان است.
انقضا 2025/06
۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/02
خمیر مالت گربه آنتی هیربال جیم کت
-14%
قیمت اصلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۳۰,۰۰۰ تومان است.
انقضا: 2025/03
غذای گربه جوسرا هایپوالرژنیک
-6%
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
2025/08
غذای خشک سگ نژاد کوچک هایپوآلرژنیک رویال کنین
-3%
قیمت اصلی ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.
انقضا:2025/04
غذای خشک سگ کوچک دنتال رویال کنین _ Royalcanin
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/04
غذای گربه هیر اند اسکین رویال کنین
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا 2025/06
رنال اسپشیال رویال کنین
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2024/10
غذای گربه رویال کنین یورینری کر
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا 2025/06
غذای خشک سگ کاردیاک
۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/04
غذای گربه گاسترو اینتستینال مدریت رویال کنین
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
انقضا:2025/04
غذای خشک سگ Digestive Care رویال کنین _ 3kg
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
انقضا: 2024/08

غذای درمانی سگ و گربه

گاهی گربه ها و سگ ها در طول زندگی شان با شرایطی مواجه می شوند؛ که ممکن است درست مثل بیماری انسان ها با کمی مراقبت به آسانی برطرف یا اینکه بسیار بحرانی شود. غذای درمانی به طور ویژه و مبتنی بر علمی ساخته شده است تا نیاز های بهداشتی و مراقبتی حیوان خانگی شما را رفع کند. در اکثر اوقات بسیاری از بیماری ها فقط با بوجود آمدن تغیری کوچک در رژیم غذایی درمان خواهند شد. همچنین حتی اگر پت شما مشکوک به بیماری خاصی باشد این نوع از غذاها از آن پیشگیری می کنند. اکثر اوقات مردم فکر می کنند غذا های خشک مضر هستند و بهترین رژیم، تغذیه مرطوب می باشد. این تصور بسیار غلط است، بخصوص درباره محصولات درمانی که مشکلات خاص بدن را مورد توجه قرار می دهند. نکته بسیار مهم و قابل توجه دیگری که وجود دارد این است که خوشبختانه جراحی و دارو دیگر تنها گزینه های شما نیستند و غذا درمانی بیماری هایی مثل مشکل گلوله ی مویی ( هیربال )، سنگ کلیه، دیابت، پرکاری تیروئید و .. را بدون خوردن دارو کنترل می کند. البته فراموش نکنید که شیوه مصرف برخی از این محصولات باید توسط دامپزشک تجویز شود؛ چراکه بسیاری از آن ها دارو به حساب می آیند.

غذای درمانی گربه

غذاهای درمانی گربه انواع بسیار زیادی دارند و به علت اینکه دانش بخصوصی برای ساختن آن ها مورد نیاز است؛ فقط توسط معتبر ترین و بهترین برند های جهان همچون دکتر هیلز رویال کنین و … تولید می شوند. از همین جهت خیال صاحبان پت را از کیفیت بالا و 100% تاثیر گذار بودن راحت می کند. ویژگی شگفت انگیز دیگری که وجود دارد این است که این محصولات از همه لحاظ از گربه شما مراقبت می کند و اجازه نمی دهد تا وزن کم کند یا با بهبود یافتن بیماری دچار عارضه جدید دیگری شود. به طور مثال اگر گربه شما از مشکل تشکیل گلوله های مویی رنج می برد، غذا خشک گربه هربال رویال کنین حتما آن را برطرف خواهد کرد. غذا خشک گربه رفلکس پلاس یوریناری و غذای خشک گربه یوریناری اس او رویال کنین از دو برند مختلف و با کیفیت ترکیه ای و فرانسوی مخصوص مشکلات کلیوی و ادراری تولید شده است و به بهبود بخشیدن شرایط گربه تان حتما کمک می کند. همچنین ناگفته نماند غذای درمانی گربه محبوب دیگری که مخصوص نارسایی کلیه و افزایش سیستم دفاعی ساخته شده؛ غذا خشک گربه رنال رویال کنین است. برند محبوب هیلز که حتی در امریکا دانشگاه مخصوص خودش را برای ساختن غذا هایی با فرمولاسیون خاص دارد نیز محصولات متعددی برای شرایط مختلف عرضه کرده است، بطور مثال: غذا خشک گربه گاسترو اینتستینال هیلز با بالا بردن باکتری های مفید روده و در عین حال پری بیوتیک بودن باعث سالم ماندن دستگاه گوارش می شود.

غذای درمانی سگ

سگ ها نیز درست مانند بقیه حیوانات، مشکلات و بیماری های خاص خودشان را دارند؛ که بسیار ممکن است بسیار نگران کننده و دردسرساز باشد. در صورت دیدن علائم، اقدام به پیشگری یا درمان کنید تا برای تان پر هزینه و گران تمام نشود. همانطور که گفته شد غذای درمانی به شکلی ساخته شده تا با مریضی ها و نا هنجاری ها بر اساس سن، وزن، ژنتیک، شخصیت بجنگد و آن ها را درمان کند. غذا خشک سگ رنال رویال کنین و غذای خشک درمانی سگ یورینری رویال کنین هردو به مشکلات کلیوی و ادراری رسیدگی می کنند و سنگ های این دو عضو مهم بدن را از بین می برند. غذا خشک سگ گاسترو اینتستینال با چربی کم رویال کنین با عطر و طعم بی نظیرش بی اشتهایی را برطرف می کند و با عناصر ضروری اش انرژی از دست رفته سگ ها را بعد از جراحی یا بیماری بر می گرداند. حتی اگر سگ شما دچار هپاتیک یا مشکلات معده باشد؛ دیگر جای نگرانی نیست چراکه دانشمندان حتی غذای درمانی مخصوصش را ساخته اند. غذا خشک سگ هپاتیک رویال کنین اینجاست تا مراقب عزیز شما باشد. به طور کلی تنوع غذا های درمانی بسیار بالاست و محدود به آنچه که گفته شد نمی شود؛ بنابراین اگر به مشکلی برخوردید خونسردی تان را حفظ کنید؛ زیرا امروزه با وجود متخصص ها و پیشرفت بالای علم زخمی بی دوا نمی ماند و غذای درمانی سگ نیاز شما را برطرف خواهد کرد.

💲 قیمت تشویقی و مکمل غذایی گربه
شروع قیمت از۴۶,۰۰۰ تومان
⏳ تاریخ انقضا تشویقی و مکمل غذایی سگبیشتر از 1 سال
💎 ضمانتدارای بارکد اصالت
🎯وزن محصول50گرم تا 75 گرم

سوپ گربه یا غذای خشک گربه که بصورت اختصاصی برای درمان بیماری های گوناگون گربه ها طراحی و تولید شده است.

بهترین برند غذای درمانی گربه برند دکترهیلز و برند رویال کنین هستند.

به دلیل فرمولاسیون خاص غذاهای درمانی بهتر است گربه های سالم از غذای درمانی گربه استفاده نکنند. البته استفاده مداوم این غذاها برای گربه سالم مشکل ساز است و استفاده گاهی دربازه های زمانی هیچ مشکلی ندارد.

تنوع غذاهای درمانی گربه ها بسیار زیاد است. غذای درمان هربال گربه، غذای درمان آلرژی، غذای درمانی بیماری های گوارشی و دفع، غذای درمانی دهان و دندان، غذای درمانی مشکلات کلیوی و… مدل های متنوع غذاهای درمانی گربه ها را میتوانید در پت شاپ آنلاین تام و جری مشاهده کنید.

بهتراست در مصرف غذاهای درمانی گربه خودسرانه عمل نکنید و با شخص متخصص در این زمینه مشورت کنید.

بله غذاهای درمانی برند های خارجی با بررسی های دقیق روی بدن گربه های بیمارو با مشورت با متخصصان و دامپزشکان خبره طراحی وتولید شده و تاثیرات مطلوبی روی بدن گربه های بیمار تا به امروز داشته است و در بسیاری ازموارد بیماری گربه ها را به طور کامل رفع کرده است.